Právna ochrana

Našim klientom poskytujeme tak isto právnu ochranu a poradenstvo v prípade poistných udalostí. Považujeme to za doplnenie komplexnej starostlivosti o klienta a ako dôkaz, že to myslíme vážne a sme pripravení klientom dlhodobo slúžiť a poskytovať top službu