Dôchodok

Zo všetkých strán sa na nás valia informácie o nízkych budúcich dôchodkoch, o probléme s demografickou krivkou a tak isto rôzne pravdivé a nepravdivé informácie o pilierových programoch. Pomáhame sa klientom v tomto zmätku zorientovať a správne reagovať na tieto problémy. Nastavujeme II. a III. pilier tak, aby pracovali efektívne = zarábali klientom na dôchodok, pretože rovnako dôležité ako mať tieto programy, je aj mať ich správne nastavené :) Našou misiou je zabezpečiť klientom také rozloženie portfólia, aby im splnilo cieľ žiť na dôchodku plnohodnotne z nainvestovaných peňazí počas produktívneho pracujúceho obdobia.