Certifikáty

Slovenská banková asociácia

Starobné dôchodkové sporenie

č. certifikátu : 2646131997857
08/2015 - 08/2019

Slovenská banková asociácia

Doplnkové dôchodkové sporenie

č. certifikátu : 2646131995815
08/2015 - 08/2019

Slovenská banková asociácia

Poskytovanie úverov

č. certifikátu : 2646135194809
04/2019 - 04/2023

Slovenská banková asociácia

Kapitálový trh

č. certifikátu : 2646135221415
05/2019 - 05/2023

Slovenská banková asociácia

Poistenie a zaistenie

č. certifikátu : 2646135192767
04/2019 - 04/2023